Organizatorzy loterii

Każda loteria rządzi się swoimi prawami i zasadami, które są ujęte w jej regulaminie. Wzór regulaminu loterii fantowej można znaleźć bez problemu w Internecie, na stronie poświęconej loteriom fantowym. Jeśli organizatorzy zabawy fantowej będą postępować według jej regulaminu, zabawa ta na pewno się uda.

Jak sprawnie zorganizować loterię?

Pierwszym krokiem do sprawnego zorganizowania loterii fantowej, jest regulamin małej loterii fantowej. W regulaminie ujęto różne kwestie, na przykład to jak załatwić fanty, jak pozyskać sponsorów, na przygotować salę na loterię fantową, jakiej wartości powinny być fanty, jaka powinna być nagroda główna itp. To wszystko to bardzo ważne kwestie, bez których imprezy takiej nie dało by się zorganizować. W regulaminie ujęto także, czym powinni zająć się organizatorzy w pierwszej kolejności, co mogą zlecić osobom z zewnątrz, w czym mogą pomóc rodzice, jeśli organizowana jest zabawa szkolna. To jak dużo będzie fantów na zabawie, zależy od sponsorów i hojności rodziców. Czym więcej ich będzie, tym więcej będzie można na nich zarobić i wykorzystać te pieniądze w szczytnym celu.

Author: kinotomaszow.pl