Nowy Polski Ład rewolucją podatkową dla przedsiębiorców?

System podatkowy to dzisiaj jeden z najgorętszych tematów. Interesują się nim nie tylko księgowi i doradcy podatkowi, ale również przedsiębiorcy. A dlaczego oni? Otóż jest to jedna z grup, którym nie spodobało się działanie rządu. Czy słusznie? Po części tak, ponieważ jeśli chodzi o podatki, to w tym aspekcie nastąpiła niemała rewolucja.

Jakie zmiany w podatkach dla przedsiębiorców zostaną wprowadzone?

Zmiany dotyczące systemu podatkowego są już coraz bliżej. Dlatego też przedsiębiorcy mają z tego względu coraz mniej czasu na przygotowanie się do wprowadzanych zmian. Jakie są główne założenia rządu w tej kwestii?

Nowe ustalenia wysokości podatków

Rząd planuje podnieść kwotę wolną od podatków i zwaloryzować próg podatkowy. Zwiększenie kwoty wolnej od podatków ma przysługiwać wszystkim pracującym Polakom. Wysokość tej kwoty ma wynieść do 30 tysięcy złotych. Jest to pozytywna zmiana, ale nie do końca… Jeśli chodzi o końcowe wyliczenie, to zdarzenia podatkowe będą zmniejszone tylko dla niektórych podatników. Sprawi to oczywiście, że wiele z przedsiębiorców będzie musiało płacić dużo więcej niż dotychczas.

Co z tymi składkami zdrowotnymi?

Jeśli chodzi o składki zdrowotne uiszczane przez przedsiębiorców, to do tej pory mogą oni wpłacać stałą kwotę na dany rok. Uzależniona ona jest od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Podstawą jest 75% tego wynagrodzenia za IV kwartał poprzedniego roku. Obecnie każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do odprowadzania składki zdrowotnej w wysokości 381,81 złotych miesięcznie. Jednak zapowiadane zmiany zakładają zwielokrotnienie tego obciążenia. Więc od 2022 roku można spodziewać się sporych podwyżek. Niektórzy z przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, mogą zapłacić mniejszą składkę zdrowotną. Natomiast, ci przedsiębiorcy, którzy zarabiają więcej niż 4242 złote (a jest ich większa ilość), będą musieli przygotować się na zwielokrotnienie odprowadzanych kosztów. Dlatego też z tego powodu większość przedsiębiorców jest oburzona. Może to nawet doprowadzić do tego, że większość jednoosobowych firm zakończy swoją działalność, ponieważ ich dalsze prosperowanie nie będzie się opłacało.

Co to wszystko oznacza dla przedsiębiorców?

Reasumując wszystkie informacje, należy stwierdzić, że Nowy Polski Ład dla większości przedsiębiorców nie będzie przynosił korzyści. Wręcz przeciwnie, sprawi to, że część z nich zamknie nawet swoją działalność, bo prowadzenie biznesu nie będzie przynosiło dla nich żadnych korzystnych aspektów. Ze względu na to, że do końca roku pozostało już bardzo mało czasu, to rozmyślają oni, co mogą zrobić, aby w jakiś sposób się utrzymać. Część z nich na pewno zdecyduje się na przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. Innym rozwiązaniem może być też przejście samozatrudnionych na umowę o pracę. Jak widać, program wprowadzany przez rząd wywołał niemałe poruszenie wśród tylu osób. Dlatego, jeśli mielibyśmy stwierdzić, czy Nowy Polski Ład będzie podatkową rewolucją, to nasza odpowiedź brzmi: tak.

Author: kinotomaszow.pl