Staw kolanowy

Staw kolanowy jest największym stawem znajdującym się w ciele człowieka. Jest również stawem złożonym, łączącym kość udową oraz kość piszczelową. Dodatkowo staw współtworzony jest przez trzeszczkę (czyli kość trzewną) w postaci rzepki. W stawie kolanowym znajdują się także dwie łącznotkankowe łąkotki, które w trakcie wykonywania ruchów dopasowują do siebie powierzchnie stawowe. Pod względem pełnionych funkcji staw kolanowy jest stawem zawiasowym, który umożliwia ruchy zginania i prostowania. W zgięciu możliwe są ponadto ruchy rotacyjne.

Więzadło poboczne piszczelowe

Więzadło poboczne piszczelowe, nazywane też więzadłem pobocznym przyśrodkowym jest jednym z więzadeł znajdujących się w stawie kolanowym. Więzadło to przyczepia się do nadkłykcia przyśrodkowego kości udowej, a następnie biegnie ku dołowi. Więzadło to wieńczy się przyczepem do części przyśrodkowej brzegu podpanewkowego oraz dalej do kości piszczelowej. Zrośnięte jest z łąkotką przyśrodkową i torebką stawową. Funkcją, jaką pełni więzadło piszczelowe poboczne jest usztywnienie stawu kolanowego w pozycji wyprostnej.

 

Author: kinotomaszow.pl