Jakie ubezpieczenia potrzebujesz jako freelancer: Ochrona dla samozatrudnionych

Jak zabezpieczyć swoją pracę jako freelancer? Na co warto zwrócić uwagę, aby uniknąć nieporozumień i strat finansowych? W niniejszym artykule przedstawimy Ci kilka najważniejszych ubezpieczeń dla samozatrudnionych.

1. OC

Pierwszym i jednym z najważniejszych ubezpieczeń dla wszystkich freelancerów jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC). Daje ono ochronę przed szkodami, jakie może wywołać Twoja działalność, co może zdarzyć się niezależnie od Twojej woli. Przykład? Rozlejesz kawę na laptopie klienta, a on z tego powodu nie będzie mógł prowadzić swojego biznesu. W takiej sytuacji Twój klient może żądać od Ciebie odszkodowania. Jeśli jednak posiadasz polisę OC, to ubezpieczyciel na Twoim miejscu przeprowadzi negocjacje z poszkodowanym i ewentualnie pokryje koszty wynikłe z Twojego niedbalstwa.

1. NNW

Drugim, ważnym ubezpieczeniem dla freelancerów jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Będzie ono szczególnie istotne w przypadku, gdy Twoja praca jest związana z ryzykiem dla Twojego zdrowia lub życia. Przykładem mogą być freelancerzy pracujący na wysokościach, budowlani, a także sportowcy. W przypadku wypadku ubezpieczenie NNW pokrywa koszty leczenia oraz ewentualnych inwalidztw, a także odszkodowanie dla Twojej rodziny.

1. ubezpieczenie na życie

Jeśli jesteś przekonany, że wszelką odpowiedzialność ponoszą wyłącznie kierownictwo i pracodawca, to znaczy, że nie masz w swojej firmie żadnych pracowników. W przypadku, gdy pracujesz z ,,ludźmi” powinieneś zaopatrzyć się w ubezpieczenie na życie. W zależności od konkretnych warunków umowy, może ono pokryć m.in. koszty leczenia lub uiszczenia odszkodowania w razie śmierci Twojego pracownika.

1. ubezpieczenie kredytu

Jeśli masz na swojej drodze inwestycje i pracujesz z kapitałem obcym, wskazane jest wzięcie ubezpieczenia kredytu. Dzięki tej polisie możesz zabezpieczyć swoją firmę przed sytuacją, w której nie byłbyś w stanie spłacić zaciągniętego kredytu. Ubezpieczyciel w takim przypadku przejmie zwrot wypłaconych długu, a Ty będziesz mógł skupić się na swoim biznesie.

1. Zdrowie

Praca freelancerów często wiąże się z nieregularnymi godzinami i długimi dniami. Dlatego bardzo ważne jest, aby oprócz polisy NNW był również ubezpieczony od kosztów leczenia. Jeśli pracujesz na własny rachunek, musisz pamiętać o opłaceniu właściwych składek i zaopatrzeniu się w wskazany przez ubezpieczyciela program zdrowotny. W przeciwnym razie narażasz siebie na wydatki, które mogą okazać się zbyt duże dla Twojego portfela.

Podsumowując, ochrona swojej pracy jako freelancer wymaga wielu działań, na czele z wykupieniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Oprócz tego warto zaopatrzyć się w ubezpieczenie na życie, oraz ubezpieczenie kredytu, jeśli na swojej drodze masz inwestycje i kapitał obcy. Nie zapomnij również o zabezpieczeniu swojego zdrowia i dostępnych formach leczenia. Wszystko, aby możliwe nieporozumienia i straty finansowe, były ograniczone do minimum.

Artykuł powstał we współpracy z levelup-reklama.pl

Author: kinotomaszow.pl