Działania na rynku

Aby duch przedsiębiorczości rozwijał się, musi istnieć prawdziwa, rynkowa konkurencja. Można to zdefiniować jako środowisko biznesowe, w którym różne firmy, zlokalizowane zarówno w kraju, jak i poza nim, muszą konkurować ze sobą wyłącznie ze względu na zalety swoich towarów i usług. Z kolei niekonkurencyjne rynki można opisać jako otoczenie biznesowe, w którym firmy są traktowane w sposób szczególny i chronione przed konkurencją.

Kraje, które posiadają i wspierają konkurencyjne rynki, zwykle pobudzają ducha przedsiębiorczości i doświadczają ekspansji gospodarczej w perspektywie długoterminowej. Kraje, które tłumią konkurencję rynkową, mają jednak zwykle mniej przedsiębiorców, a zatem odnotowują mniejszy wzrost gospodarczy. Jak więc wyglądają działania na rynku a konkurencja? Przekonaj się sam.

Konkurencja na rynku – zalety

Konkurencyjne rynki niosą ze sobą wiele korzyści. Gdy firmy muszą nieustannie konkurować ze sobą o sprzedaż i udział w rynku, zachęca się je do tego poprzez dostarczanie towarów i usług, które są lepsze od towarów i usług ich rywali. W takim środowisku firmy muszą nieustannie prześcigać się w dostarczaniu nowych, lepszych i tańszych towarów i usług. Firma, która robi to najlepiej, „wygrywa”. W tym scenariuszu jednak ostatecznie zwycięzcą jest konsument, ponieważ jego subiektywne potrzeby i pragnienia są zaspokajane po uczciwej, rynkowej cenie.

Ponieważ konkurencyjne rynki obniżają ceny, uwalnia to zasoby, które konsument może wydawać na inne towary i usługi. Zamiast na przykład wydawać większość swoich pieniędzy na dobre X, mają teraz pieniądze do wydania również na usługę Y. Wzmacnia to biznes i zatrudnienie w większej liczbie branż w całej gospodarce.

Konkurencyjne rynki zachęcają również do najbardziej wydajnego i cenionego wykorzystania ograniczonych zasobów. Gdy firmy nie są zmuszane do koncentrowania się na kosztach ze względu na konkurencję, jest mniej bodźców do maksymalizacji wydajności i minimalizacji odpadów. Gdy rynek jest konkurencyjny, firmy odnoszą sukces tylko wtedy, gdy wykorzystują te cenne zasoby w najbardziej efektywny i wartościowy sposób, a marnotrawstwo jest mniejsze.

Konkurencja na rynku – wady

Konkurencja rynkowa powoduje, że niektóre strony „przegrywają”. Strata ta może przybrać formę bankructwa firmy. Całe gałęzie przemysłu mogą zostać zniszczone. Oferty pracy są stracone. Ludzie cierpią z powodu finansowego i emocjonalnego wpływu utraty pracy. Są to przykłady negatywnych skutków konkurencyjnych rynków, których nie należy ignorować ani lekceważyć.

Choć te negatywne skutki są trudne, długoterminowe korzyści netto z konkurencyjnych rynków są znacznie większe. Powstają nowe produkty i usługi, które znacznie poprawiają standard życia. Przedmioty można kupić po niższej cenie, uwalniając pieniądze do wydania gdzie indziej, a tym samym zwiększając przychody w innych branżach. Nowe branże powstają w wyniku konkurencji i tworzą miliony nowych miejsc pracy.

Na konkurencyjnych rynkach istnieje duże ryzyko, ale jest też wielka nagroda.

Author: kinotomaszow.pl