Do czego wykorzystywane są stopy wolframu i miedzi?

Stop wolframu i miedzi jest pseudostopem miedzi i wolframu. Ponieważ miedź i wolfram nie rozpuszczają się wzajemnie, materiał składa się z odrębnych cząstek jednego metalu rozproszonych w matrycy drugiego. Dlatego mikrostruktura jest kompozytem z metalową osnową, a nie prawdziwym stopem. Łączy w sobie właściwości obu metali, w wyniku czego powstaje materiał odporny na ciepło, ablację, wysoce przewodzący ciepło i elektryczność oraz łatwy w obróbce. Jest również odporny na erozję łukową, zużycie mechaniczne i spawanie stykowe. Części są wykonane ze stopu WCu poprzez sprasowanie cząstek wolframu w pożądany kształt, spiekanie zagęszczonej części, a następnie infiltrację roztopioną miedzią.

Powszechnie stosowany stop wolframu i miedzi zawiera 10-50% wag. miedzi, a pozostałą część stanowi głównie wolfram. Typowe właściwości stopu zależą od jego składu. Stop o mniejszej zawartości miedzi ma wyższą gęstość, wyższą twardość i wyższą rezystywność. Typowa gęstość stopu CuW90 z 10% miedzi wynosi 16,75 g/cm3 i 11,85 g/cm3 dla stopu CuW50. CuW90 ma wyższą twardość i rezystywność 260 HB kgf/mm2 i 6,5 µΩ.cm niż CuW50. Płyta ze stopu miedzi wolframu jest zwykle dostarczana w celu spełnienia wymagań ASTM-B-702 klasa A, klasa B, klasa C, klasa D, klasa E i RWMA (na żądanie).

Materiały kompozytowe ze stopu miedzi i wolframu wytwarzają gęste twarde metale o niskiej rozszerzalności cieplnej, dobrej przewodności cieplnej i elektrycznej, doskonałej odporności na łuk, doskonałej odporności na zużycie i wytrzymałości w podwyższonych temperaturach.

Typowe zastosowania ze stopu miedzi i wolframu obejmują elementy pieców wysokotemperaturowych, radiatory, elektrody EDM, wysokonapięciowe rury wyładowcze, styki łukowe wysokiego napięcia, styki elektryczne, styki próżniowe, elektrody do zgrzewania oporowego i elektroerozyjnego, wkładki łożyskowe do spawania szwowego, przypony, balans odważniki, matryce do odlewów, rozrzutniki, nośniki mikrofal, podstawy i obudowy hermetycznych opakowań, nośniki podłoży ceramicznych, elementy medyczne, elementy grzejne, narzędzia szybkoobrotowe, wkładki i okładziny matryc do zgrzewania iskrowego i doczołowego, elektrody do zgrzewania garbowego.

Wolframowo–miedziany arkusz, folia i płyta(CuNi2Be 2.0850)

Wszechstronność, trwałość i ekonomiczna wydajność stopu Wcu. Produkty z miedzi wolframowej są preferowane tam, gdzie krytyczna jest wysoka gęstość, wysoka przewodność cieplna lub niska rozszerzalność cieplna.
Stopy wolfram-miedź występują w płytach, arkuszach i folii. Firmy dostarczają wysokowydajne metale ogniotrwałe klientom, którzy potrzebują stopu odpornego na ekstremalne temperatury i trudne warunki środowiskowe.
Produkty z miedzi wolframowej, jak np.płyty ze stopów miedzi i wolframu, podstawowe w przemyśle metali ogniotrwałych, spełniają rosnące wymagania w zastosowaniach zaawansowanych technologii, takich jak główny sprzęt elektroniczny, urządzenia zabezpieczające, obciążone podkładki, elektrody EDM w elektrycznych maszynach do cięcia erozją iskrową, radiatory, styki łukowe i styki próżniowe oraz inne zastosowania elektryczne i elektryczne/termiczne. Firmy dostarczają tym branżom produkty w postaci arkuszy i folii, które zapewniają optymalną jakość, aby spełnić wszystkie specyfikacje dotyczące wydajności funkcjonalnej, precyzyjnych rozmiarów, wykończenia i pakowania zgodnie z dokładnymi wymaganiami klientów.

Author: kinotomaszow.pl